Tennis en training is voor iedereen!

Komend tennisseizoen zullen Pascal Ramackers en Wouter Zelihsen de tennistrainingen verzorgen voor T.C.Keerweide. Deze trainingen zullen plaatsvinden op maandag, woensdag, donderdag en in overleg op evt. zaterdagochtend.

Ik denk dat iedereen kan leren tennissen en ik hoop dat iedereen ook het plezier zou moeten kunnen beleven dat ik al jaren doe in deze sport.

Maar tennis bestaat niet alleen uit alleen een balletje over het net slaan. Er komt zoveel meer bij kijken. Techniek, tactiek, mentaliteit en fysieke kwaliteiten zoals bijvoorbeeld; coördinatie, balans en startsnelheid zijn onderdelen die onmisbaar zijn in het spel. Dit komt bij iedere de training allemaal aan bod. Daarom is training voor goede keuze voor jong en oud om je persoonlijke skills te verbeteren waardoor je nog meer plezier in de sport tennis uit beleven. 

Onderaan vind je de aanmeldformulieren voor de training. Na invullen kunnen deze gestuurd worden naar mij: Pascal Ramackers --> [email protected]

Training aanbod: Jeugd-/ juniorentraining:

 • 16 trainingen van 1 uur 6-8 personen, Jeugd Fase Rood t/m 8 jaar (1 baan) € 147,50
 • 16 trainingen van 1 uur 4 personen, jeugd Fase Oranje 8 t/m 10 jaar € 220,00
 • 16 trainingen van 1 uur 4 personen, jeugd Fase Groen 10 t/m 12 jaar € 220,00
 • 16 trainingen van 1 uur 4 personen, junioren Fase Geel € 220,00
 • 16 trainingen van 1 uur 6-8 personen, Jeugd / junioren oranje en groen en geel spelers (2 banen) € 147,50
 • 16 trainingen van 1,5 uur 6-8 personen, Jeugd / junioren oranje en groen en geel spelers (2 banen) € 220,00
 • Als men meerder keren per week wil trainen dan kan met dit hier aangeven.

Seniorentraining:

 • 16 trainingen van 1 uur 3 personen – € 295,00
 • 16 trainingen van 1 uur 4 personen – € 220,00
 • 16 trainingen van 1 uur 6-8 personen, (2 banen) – € 190,00
 • 16 trainingen van 1,5 uur 4 personen – € 330,00
 • 16 trainingen van 1,5 uur 6-8 personen, (2 banen) – € 220,00
 • Privétraining 1 of 2 personen op aanvraag

Trainingsreglement voor Tennis Academy Ramackers

 1. Een trainingsuur duurt 50 minuten. Anderhalf trainingsuur duurt 75 minuten.
 2. Een zomercursus beslaat steeds 16 weken. (16 trainingen)
 3. U kunt niet eerder dan na inschrijving via onze tennisschool ingedeeld worden in een trainingsgroep (of privé training)
 4. Betaling: Binnen een week na aanvang van iedere cursus ontvangt u een rekening via email en/of een tikkie met de kosten van betreffende cursus. Deze binnen 7 dagen overmaken Betalingstermijnen zijn bespreekbaar. Bij achterstallige betaling (2 weken na aanvang van de cursus nog geen betaling binnen) heeft de tennisschool het recht om een cursist te weigeren in de training. Men is dan nog steeds verplicht de betaling van het cursusgeld te voldoen.
 5. Bij tussentijdse beëindiging door de cursist blijft het totale lesgeld verschuldigd en er zal geen terugbetaling plaatvinden bij tussentijds uitstappen. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 6. Er zijn geen lessen tijdens feestdagen. (Verplichte vrije dagen in Nederland) Tijdens schoolvakanties is het in onderling overleg mogelijk om evt. seniorentrainingen te plannen.
 7. Voor trainingen die voor aanvang gecanceld worden vanwege onbespeelbare banen of ten gevolge van weersomstandigheden geldt de regel dat de eerste training in de cursus die daardoor uitvalt niet wordt ingehaald, de tweede training die uitvalt om dezelfde reden wordt wel ingehaald. Voor de derde en vierde les geldt dezelfde regel. Maximaal worden twee trainingen ingehaald per cursus. (16 trainingen) Een aangevangen onderbroken les wordt gezien als gegeven training. De trainer bepaald of een training kan doorgaan in verband met weersomstandigheden of de toestand waarin de tennisbaan zich bevindt. De trainer zal via whatsapp trainingen afzeggen bij onwerkbaar weer, of andere dringende redenen. Privélessen (één of twee personen) worden altijd ingehaald.
 8. Voor trainingen die uitvallen door een door de Regering opgelegde lockdown als gevolg van corona geldt dat de cursus wordt voortgezet. De lessen die niet konden plaatsvinden tijdens de lockdown worden voor de helft ingehaald. Tussentijds tijdens de lockdown georganiseerde en gevolgde trainingen worden opgeteld bij de reeds gevolgde trainingen. Als er door derden (overheid, bestuur) wordt bepaald dat er geen training gegeven kan/mag worden of het park niet open mag, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats,  De cursist moet zich op het tennispark houden aan de opgestelde regels omtrent Covid-19 bepaald door het RIVM, de KNLTB of bestuur van de tennisclub.
 9. Het missen van lessen door eigen toedoen (ziek zijn, feestjes, tussentijdse vakanties, andere bezigheden) is voor eigen rekening. Meld je altijd af bij je eigen trainer via de groep whatsapp wanneer je een les door omstandigheden niet kunt volgen bijv. ziek, werk of andere dringende redenen. Bij een ruim van tevoren afmelding in verband met werk of een andere dringende reden kan gekeken worden of er een mogelijkheid is tot inhalen in een andere trainingsgroep. Een garantie is dit niet. Zelf ruilen met een cursist uit een andere groep is onder vermelding toegestaan.
 10. Indien een training uitvalt door ziek/afwezigheid van de trainer wordt deze training ingehaald. De trainer kan ook vervangen worden door een andere trainer (tijdelijk) Bij langdurige ziekte van een trainer wordt gezocht naar een vervangende train(st)er.  Als geen vervanger gevonden wordt zullen we een gepaste oplossing zoeken.
 11. Tennis Academy Ramackers is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch diefstal of beschadiging van goederen van cursisten tijdens de training.
 12. Invullen van het inschrijfformulier voor tennistraining wil zeggen dat u akkoord gaat met dit lesreglement en de financiële consequenties daarvan.
 13. In alle gevallen van nemen van tennistraining dient u lid te zijn van de desbetreffende tennisvereniging.
 14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de tennisschool.                   

Inschrijf fomulier Keerweide Tennis Academy Ramackers 2024.docx