Lidmaatschap

Ledenadministrateur: Guido Vogels, [email protected]

Contributie 2024

Categorie   Jaarcontributie   Starters  tarief
(*****)
Senioren (21 jaar e.v.**) € 155,00 € 100,00
Jongeren (14 t/m 20) € 80,00 € 50,00
Junioren (8 t/m 13) € 65,00 € 40,00
Minileden (t/m 7) € 45,00 € 25,00
Maximale gezinscontributie € 450,00  
Belangstellende leden € 20,00  
Competitie/Trainingslid Senior* € 40,00  
Competitie/Trainingslid Jeugd* € 30,00  
Compensatie Bardienst**** € 17,00  
Zomerabonnement € 50,00  


*) Competitie/Trainings leden zijn leden die alleen competitie spelen of trainen bij Keerweide. Voorwaarde is dat zij een volledig abonnement bij een andere tennisvereniging hebben.
**) Peildatum voor de leeftijden is 1 januari van het abonnementsjaar
***) Studenten (MBO, HBO of WO) betalen het jongerentarief. U dient dat zelf te melden bij de penningmeester.
****) Senioren zijn verplicht een compensatie voor de bardienst te betalen. Dit kan "terugverdiend" worden door het uitvoeren van een bardienst. Totaalbedrag per jaar voor een jaarabonnement incl. bardienst compensatie is dan € 175,-. Dit geldt niet voor nieuwe leden (1e lidmaatschapsjaar)
*****) Men kan van het starterstarief gebruik maken als men niet langer als 5 jaar lid is geweest van TC Keerweide.

De contributies voor 2024 zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 2-2-2024 vastgesteld.

Belangstellende leden hebben toegang tot het park, maar geen recht tot spelen.

Aanmelden als lid

 • Aanmelden als lid dient schriftelijk te gebeuren via het online aanmeldingsformulier op de website.
 • De verschuldigde bedragen dienen vóór 1 april overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL37 RABO 0130505226 t.n.v. de penningmeester van TC Keerweide.
 • Nieuwe leden betalen bij aanmelding éénmalig € 15,--, voor jeugd is dat € 7,50.
 • In principe kan iedereen lid worden van TC Keerweide. Het bestuur stelt het maximaal aantal leden vast. Bij 435 actieve leden wordt een aanname stop gehanteerd.

Afmelden als lid

 • Beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk (per brief of e-mail) geschieden vóór 1 januari.
 • Afmelding rechtstreeks bij de ledenadministratie.
 • Afmeldingen bij bijv. trainer, groundsman of bardienstmedewerker worden niet geaccepteerd.
 • Afmeldingen ná 1 januari van het lopend jaar houden de verplichting tot betalen van de contributie voor het volgende jaar automatisch in!

Zomerabonnement

Voor belangstellenden en potentieel nieuwe leden is het mogelijk om een zomerabonnement te nemen. Dit zomerabonnement is geldig tussen 1 juli en 1 oktober. Het abonnement kan per persoon slechts eenmalig worden afgesloten en heeft als doel om nieuwe leden kennis te laten maken met de tennissport en TC Keerweide. Het is dan mogelijk om op de banen van TC Keerweide te spelen. U krijgt dan een tijdelijke pas. U wordt niet aangemeld bij de KNLTB en u krijgt dan ook geen officiële KNLTB-pas. Het is dus niet mogelijk om mee te doen bij officiële KNLTB toernooien en competities. Als u in het jaar erop besluit om lid te worden hoeft u de eenmalige kosten niet te betalen. De kosten voor het zomerabonnement bedragen € 50,00 per persoon.

Introductie

Leden kunnen maximaal 6 maal per seizoen een "niet-lid" introduceren om te tennissen op het park van Keerweide.
Voorwaarden zijn: 

 • toestemming van één der bestuursleden;
 • registratie in het introductieregister (bij de bar);
 • betaling van € 5,-- per introducé (aan de bardienst);
 • geen claim door eigen leden op betreffende baan.

Een introducé heeft niet de rechten maar wel de plichten van de eigen leden. Het introducerende lid dient hierop toe te zien. (voor een uitgebreide omschrijving zie het huishoudelijk reglement).

Ledenpasjes

Er worden sinds 2022 geen fysieke pasjes meer verstrekt. Actieve leden van TC Keerweide zijn automatisch lid van de KNLTB en krijgen ieder een digitale ledenpas. Dit pasje is nodig om te mogen deelnemen aan officiële competities en toernooien. Deze pasjes worden niet meer fysiek uitgedeeld maar worden digitaal verstrekt in de KNLTB Clubapp

Voor het lidmaatschap behoeft slechts éénmalig een pasfoto te worden ingeleverd, aangezien deze bij de KNLTB wordt gedigitaliseerd en opgeslagen.
Zorg er wel voor dat de pasfoto's tijdig bij de ledenadministratie wordt afgegeven.