Bestuur TC Keerweide

Samenstelling van het bestuur per 1 Januari 2019:

Voorzitter Hans Moonen [email protected]
Secretaris Guido Vogels [email protected]
Penningmeester Myrthe Schoones [email protected]
Baancommissie (vz) Geert-Jan van Zeelst [email protected]
Technische commissie (vz) Peter Soeterbroek [email protected]
Jeugdcommissie(vz) Manon Vanoppen [email protected]
Sponsorcommissie (vz) Gerwin Veenhuizen [email protected]
Clubhuiscommissie (vz) Dre Storms [email protected]
Recreatiecommissie (vz) Petra Wientjes [email protected]

Rekeningnummer: NL 37 RABO 0130505226

Kamer van Koophandel : 40186088

Declaratieformulier TC Keerweide.pdf