Bestuur TC Keerweide

Samenstelling van het bestuur per 1 Januari 2019:

Voorzitter Hans Moonen [email protected]
Secretaris Guido Vogels [email protected]
Penningmeester Guido Vogels (a.i.) [email protected]
Baancommissie (vz) Geert-Jan van Zeelst [email protected]
Technische commissie (vz) Peter Lenoir [email protected]
Jeugdcommissie(vz) Manon Vanoppen [email protected]
Sponsorcommissie (vz) Gerwin Veenhuizen [email protected]
Clubhuiscommissie (vz) Nicole Ruipers [email protected]
Recreatiecommissie (vz) Gemma Leunissen [email protected]

In de laatste algemene ledenvergadering hebben een aantal leden van het bestuur aangegeven te willen stoppen. Hiervoor worden dus nog vervangers gezocht. Wil je graag meepraten en mee beslissen over de toekomst van de club en heb je interesse in een van de volgende rollen laat het ons dan even weten. We zoeken bij deze een:

  • Penningmeester
  • Secretaris
  • Voorzitter Baancommissie
  • Voorzitter Jeugdcommissie

Heb je interesse? Meld je dan even bij Hans Moonen of Guido Vogels.

Rekeningnummer: NL 37 RABO 0130505226

Kamer van Koophandel : 40186088

Declaratieformulier TC Keerweide.pdf