Baanreglement

Doel van dit reglement is de beschikbare baancapaciteit zo eerlijk mogelijk te verdelen over de leden en de voorwaarden voor gebruik van de banen aan te geven.

De beschikbare baancapaciteit willen we zo eerlijk mogelijk verdelen over de leden, rekening houdend met reservering voor tennislessen, jeugd, evenementen, toernooien, competities en onderhoud. Om de beschikbaarheid voor iedereen inzichtelijk te maken gebruiken we het digitale KNLTB afhangbord. Gedurende de openstelling van het park is dit afhangbord via de zijdeur bereikbaar en is tevens op afstand te bedienen via computer (www.keerweide.nl) en smartphone via de KNLTB Clubapp. Afhangen is synoniem met reserveren. Het gebruik van dit digitale afhangbord is verplicht en leidend.

Jeugdafspraken
Met ingang van seizoen 2021 vervalt het onderscheid in afhangen tussen junioren en senioren, junioren hebben voortaan dezelfde rechten en plichten als senioren.

Introducee
We onderscheiden 2 typen introducee (a. en b.), in beide gevallen geldt:

 • 1 introducee per lid van Keerweide (bij dubbel dus 2 Keerweide leden)
 • ieder lid mag in totaliteit 6x per seizoen iemand introduceren
 • iedere introducee mag maximaal 6x per seizoen worden geïntroduceerd
 • elke introducee dient te worden vastgelegd in het digitaal afhangbord, dit is de verantwoordelijkheid van het Keerweide-lid

Type a. introducee is lid van club binnen gemeente Sittard-Geleen* en wordt door een Keerweide lid uitgenodigd. Dit is gratis.

Type b. introducee is – al dan niet - lid van andere club en wordt door een Keerweide lid uitgenodigd. Dit kost €5 per keer en wordt met het introducerend Keerweide-lid afgerekend op basis van het digitale afhangbord.

* voorlopig geldt dit voor alle clubs binnen gemeente Sittard-Geleen; er wordt overlegd met deze clubs over eventuele condities en wederkerigheid om tot een definitieve lijst van deelnemende clubs te komen.

Voorwaarden voor het gebruik van de banen.

 1. Competitie heeft altijd voorrang, indien mogelijk wordt 1 baan vrijgehouden voor vrij spelen (ter beoordeling van competitieleider).
 2. Afhangen is alleen toegestaan door leden van Keerweide die geen openstaande betalingsverplichtingen meer hebben en in het bezit zijn van een geldig pasje.
 3. Let op de introducee regels (zie boven) en op gemaakte reserveringen.
 4. Afhangen is verplicht, ook al zijn er voldoende banen beschikbaar.
 5. Wilt u doorspelen na uw tennisles, dan mag u pas afhangen na afloop van de les. Check daarbij eerst of er nog wachtenden zijn, die gaan vóór.
 6. Maximale reservering voor enkel of dubbel bedraagt 60 minuten (indien zich hierna geen spelers melden, mag worden doorgespeeld zonder extra afhangen).
 7. Doorhangen en/of dwarshangen (een volgende reservering plaatsen met bijv. half uur ertussen op dezelfde resp. andere baan is niet toegestaan), wel is het toegestaan op een andere vrije baan door te spelen, waarbij meteen wordt gestopt als andere leden zich melden met een reservering.
 8. De banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen en tenniskleding.
 9. Na ieder gebruik dient de volledige baan te worden geveegd met het sleepnet. Volledig wil zeggen inclusief het uitloopgedeelte tot aan het hekwerk. Veeg van buiten naar binnen in cirkels.
 10. In gevallen waarin dit baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Baancommissaris
Henry Ruipers

Instructievideo Afhangbord