Missie en Visie

Missie

TC Keerweide is een tennisvereniging die nu en in de toekomst tennisliefhebbers, uit de regio bij elkaar brengt om in een gezellige sfeer op een eigentijds en uniek park de tennissport te beoefenen. Dit doet TC Keerweide op eigen kracht.

Visie

De missie willen we realiseren door:

  • Het ledental dat nodig is om de vereniging financieel gezond te houden op peil te houden dan wel op peil te brengen.
  • Het tennispark is cruciaal. Periodiek zal onderzocht moeten worden of het park nog voldoet aan de eisen van deze tijd. Indien nodig of wenselijk zal, rekening houdend met de financiĆ«le mogelijkheden, het park aangepast worden. Hierbij zal sterk naar de ontwikkelingen binnen de tenniswereld gekeken worden.
  • Het tennispark is een veilige ontmoetingsplaats voor elk lid van de vereniging.
  • TC Keerweide biedt een pakket van activiteiten die gericht zijn op de tennisbehoeften van haar leden. Ook zullen nieuwe leden betrokken worden bij de vereniging zodat zij zich welkom voelen en zich binden aan de club.
  • De betrokkenheid en inzet van de leden is noodzakelijk en zal daarom worden gestimuleerd. Het gaat hierbij om (onderhouds)werkzaamheden, het organiseren van activiteiten en ook om nieuwe initiatieven.
  • TC Keerweide moet een financieel gezonde vereniging zijn en blijven.