Sponsorcommissie

SPONSORCOMMISSIE

De sponsorcommissie zoekt actieve leden die de sponsorcommissie vorm willen geven en tijd beschikbaar willen maken voor het zoeken naar nieuwe sponsoren en het onderhouden van contacten met de sponsoren.

Alle ondersteuning is welkom!

Heb je interesse of vragen neem dan contact op met de sponsorcommissie:
Gerwin Veenhuizen (voorzitter) [email protected]

SPONSORBELEID

Bij TC Keerweide is een sponsorcommissie actief die zich primair bezighoudt met de uitvoering van het sponsorbeleid en daarnaast ook inhoud aan dat beleid probeert te geven. De sponsorcommissie valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Een vereniging als TC Keerweide kan niet zonder sponsors. Zij organiseert jaarlijks veel activiteiten, die moeilijk zonder sponsors zijn te realiseren. TC Keerweide wil deze activiteiten graag in de toekomst blijven organiseren. Het bestuur vindt dat zij deze sociale en maatschappelijke verplichting, zeker naar de jeugd toe, heeft. Voorts wil het bestuur van TC Keerweide een sociaal verenigingsleven bevorderen.

Er wordt gewerkt aan een nieuw sponsorplan. Zodra dit beschikbaar is, wordt het op deze pagina gepubliceerd.