Terug naar overzicht

Algemene Ledenvergadering

Tennispark Keerweide
16-2-2020 10:00 - 16-2-2020 14:00
Guido Vogels

Bij deze de uitnodiging om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen. Deze wordt op zondag 16 februari gehouden in de kantine. U bent vanaf 10.00 uur welkom in ons clubhuis voor koffie en vlaai. Aansluitend start om 10.30 uur de vergadering.

Agenda Algemene Leden Vergadering TC KEERWEIDE.

 1. Opening door voorzitter.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Goedkeuring notulen Algemene Leden Vergadering 2019.
 4. Jaarverslagen Commissie.
  • Baan Commissie (Geert-jan van Zeelst)
  • Clubhuis commissie (Vic Leunissen)
  • Technische Commissie (Peter Soeterbroek)
  • Jeugd Commissie (Manon Vanoppen)
  • Recreatie Commissie (Petra Wientjes)
  • Sponsor Commissie (Hans Moonen a.i.)
 5. Financiën.
  • Toelichting exploitatie 2019 en balans per 31 december 2019 door Myrthe.
  • Verslag Kas Commissie
  • Décharge penningmeester
  • Presentatie begroting 2020
 6. Uitreiking van de “Van Berckelschaal”.
 7. Keerweide Dubbel Toernooi 2020
 8. Bestuurssamenstelling
  • Wijzigingen in bestuur
  • Voorstellen nieuwe voorzitter Clubhuiscommissie (Dré Storms)
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting

Hopende op een goede opkomst en met een sportieve groet, namens het bestuur,

Guido Vogels
Secretaris Keerweide

  Terug naar overzicht