Terug naar overzicht

Algemene Leden Vergadering (ALV) Keerweide

Tennispark Keerweide
5-3-2023 10:30 - 5-3-2023 13:00

Algemene ledenvergadering

Agenda met o.a.:

  • Financiele jaarstukken en de begroting
  • Jaarverslagen van de commissies
  • Status Werkgroep "Toekomst van Keerweide"
  Terug naar overzicht