Uitreiking Van Berckelschaal 2020

27 september 2021


Sinds 1960 wordt deze ereprijs jaarlijks door het bestuur van TC Keerweide toegekend aan een lid dat iets speciaals betekent voor onze vereniging. Een lid dat zich als vrijwilliger in de afgelopen jaren duidelijk heeft onderscheiden door zijn of haar inzet.

Dit is dus een soort “lintje”, maar dan een uniek lintje in de vorm van een schaal met naaminscriptie, omdat die waarderingsprijs maar aan één persoon per jaar wordt uitgereikt. Zie ook deze pagina voor een overzicht van alle winnaars.

Het bestuur heeft over het jaar 2020 de Van Berckelschaal toegekend aan een stille grote kracht, die jarenlang de kar heeft getrokken wat betreft het onderhoud van de banen. Hij heeft in die tijd alles al meegemaakt en menig voorzitter van de baancommissie zien komen en gaan. Zijn grote kennis van zaken op allerlei gebied, waaronder ook zijn inbreng van vele praktische materialen en oplossingen, hebben het vele werk van de baancommissie gemakkelijker gemaakt. Als er iets was hoorde je al snel “bel Frans even”, en Frans kwam om het probleem op te lossen, niets was hem teveel om “zijn kindje”, zoals Hilde het treffend formuleerde, te helpen. Feitelijk heeft Frans al in de Jaarvergadering van 2019 afscheid als baancommissielid genomen, maar sedertdien verricht hij nog steeds vrijwilligerswerk in de vorm van de speelschema’s maken voor de grote groep senioren en het organiseren van het beroemde Spek & Ei Toernooi voor deze groep. Frans hartelijke dank voor je grote inzet en het vele werk dat je altijd voor onze vereniging hebt verricht!

In de Algemene Ledenvergadering van 26 september 2020 heeft Frans uit handen van de voorzitter de Van Berckelschaal in ontvangst genomen, waarbij uiteraard ook Hilde in de bloemetjes is gezet. Ook aan Hilde een welgemeend dankjewel voor de tijd dat Frans zich zo voor TC Keerweide heeft kunnen inzetten!

Namens het bestuur van TC Keerweide,
Hans Moonen.

Nieuwscategorieën