KNLTB Competitie 2020

Het ziet er iets gunstiger uit en de KNTLB is zeer actief!

Hier volgt een deel van het schrijven dat de bond uw CL deed toekomen.

Heerlijk, we mogen weer tennissen! Dat is een eerste stap op weg naar ‘normaal’. Niets gaat zoals we gewend zijn, we passen onze leefstijl aan en houden ons aan de maatregelen in de anderhalvemetersamenleving om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. De Voorjaarscompetitie (jeugd, senioren en padel) is in verband met de maatregelen verplaatst naar het najaar. Deze competitie noemen we: KNLTB Competitie 2020.

Hieronder vallen de Kia Tenniskids competitie, de junioren- en senioren competities en de padelcompetitie. Of de KNLTB Competitie 2020 in het najaar definitief door kan gaan is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden en of de maatregelen het tegen die tijd toelaten zulke omvangrijke competities te spelen. De KNLTB volgt hierbij de maatregelen en adviezen van het kabinet en het RIVM. We hebben ook scenario's klaarliggen waarbij we bijvoorbeeld de startdatum opschuiven, om de week spelen of in kleinere poules spelen. Hoe dan ook, het belooft een uniek competitieseizoen te worden! 

Hoe ziet de KNLTB Competitie 2020 er uit?
We gaan er nu vanuit dat officiële cluboverstijgende wedstrijden in september weer zijn toegestaan en dat de KNLTB Competitie 2020 dan kan starten. Voor de verschuiving van de competitie geldt dat dezelfde competitiesoorten en klassenopbouw worden aangeboden als bij de Voorjaarscompetitie. Hierdoor is de KNLTB Competitie 2020 voor alle spelers, ook de tennissers in de speelsterkte 1-4, een aantrekkelijke competitie. Er wordt niet gespeeld om promotie/degradatie. We hopen dat alle teams die zich voor de Voorjaarscompetitie hadden ingeschreven ook meedoen in het najaar. Natuurlijk kan het zijn dat een team om bepaalde redenen besluit om in het najaar niet mee te doen. Dit biedt dus ook de mogelijkheid om nieuwe teams in te schrijven als de ruimte op jouw vereniging dit toelaat.

Wat betekent dit voor Keerweide?
Uw CL verzoekt alle aanvoerders van de teams die hadden ingeschreven voor de voorjaarscompetitie met de leden van zijn team te overleggen en het resultaat te melden voor 15 juni aan [email protected] Houd wel de speeldata (zie bijlage) in de gaten! Uw CL wil graag weten of uw team wel of niet meedoet, of u voldoende teamleden heeft, misschien wilt u een andere competitievorm spelen? Vermeld s.v.p. de teamleden! Nieuwe teams kunnen ook meedoen. Helaas niet op vrijdagavond(vol), maar wel op dindagochtend(damesdubbel), vrijdagmiddag (55+), zaterdag (alle soorten) en zondag(bijna alle soorten).

Interesse? Neem dan z.s.m. maar in elk geval voor 15 juni contact op met ondergetekende. Daar kunt u ook met al uw vragen terecht.

Met vriendelijke groet, Competitieleider Peter Soeterbroek, tel 046-4525010, [email protected]

P.S. U mag in 2 teams teamlid zijn maar niet op dezelfde dag. Voor 2 verenigingen spelen mag ook alleen moet daar dispensatie voor aangevraagd worden.

 

speeldata-knltb-competitie-alle-data-2020.pdf