Clubblad

Belangrijke info van o.a. bestuur, commissies, trainers, redaktie, enz. verschijnt in het clubblad.

Het is dus zaak dat elk clubblad goed gelezen wordt. Het clubblad verschijnt 2 maal per jaar en is inhoudelijk sterk afhankelijk van de hoeveelheid kopij. De eerste editie verschijnt in maart en de laatste in december.

De verschijningsdatum van de overige drie uitgaven wordt bepaald aan de hand van de activiteiten binnen de club.

Ieder lid heeft de mogelijkheid om zijn of haar stukje aan te bieden aan de redaktie en zich daarmee onsterfelijk te maken. In principe worden alle ingezonden artikelen geplaatst. Niettemin behoudt de redaktie zich het recht voor om kopij aan te passen cq te weigeren, al of niet in overleg met het bestuur.

Opmerkingen, opbouwende kritiek en kopij worden gewaardeerd!

Kopij kan bezorgd worden t.a.v. redaktie Hans Moonen en Gaby Weerts op de volgende adressen:
*  Vinkenstraat 11, 6165 TC  Geleen
*  in de brievenbus in het clubhuis, (gang)
*  via e-mail: [email protected]

Hieronder de linkjes naar de voorgaande uitgaven:

201303 Clubblad_maart.pdf 201312 Clubblad_december.pdf 201403 Clubblad_maart.pdf 201412Clubblad_december.pdf 201503 Clubblad_maart.pdf 201603 Clubblad_maart.pdf 201512 Clubblad_december.pdf 201712 Clubblad_december.pdf 201703 Clubblad_maart.pdf 201612 Clubblad_december.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

046-4743813

Clubhuis Keerweide

Ridder Vosstraat 30
6162 AX Geleen