De tennisbanen

Om iedereen te kunnen laten spelen is een baanindeling noodzakelijk. De baancommissaris heeft deze indeling samen met het baanreglement opgehangen in het kastje naast de klokken. De klokken, zie verder, hangen naast de deur van het clubhuis. Tijdens het tennisseizoen kan deze indeling nogal eens variëren als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in de competitie, trainingen, vakanties, toernooien en dergelijke. Het is daarom aan te bevelen, alvorens de baan op te gaan, zich op de hoogte te stellen van eventuele aanpassingen. Zo is baan 5 de meeste tijd voor onze jeugd gereserveerd.

Om iedereen zoveel mogelijk aan zijn of haar "trekken" te laten komen dient bij een dubbelspel na 60 minuten of bij een enkelspel na een 40 minuten de baan aan eventueel wachtende gelaten te worden.
Een hulpmiddel hierbij zijn een 10-tal klokken, twee per baan, waarop U de aanvangstijd dient aan te geven. De klokken hangen links naast de deur van het clubhuis!
We verwachten met zijn allen dat alle Keerweidenaren in deze het voor onze club zo typerende ruime gevoel van eerlijkheid en collegialiteit waar maken. De klokken zijn er niet geplaatst als een inbreuk op deze stelling maar puur als extra service naar alle leden.

Let op: Vóór het verlaten van de baan deze eerst vegen. Dat is een verplichting. 
We beginnen allemaal graag op een geveegde baan.

 

Baanregelement

 • Als speler / speelster heeft U recht op een speeltijd van 40 minuten bij een single en 60 minuten bij een dubbel.
 • De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoeisel.
 • U bent verplicht Uw begintijd op de klok van de te bespelen baan aan te geven en na beëindiging van het spel de baan te vegen.
 • Het kan niet zo zijn, dat U een tweede maal een baan claimt als er nog wachtende zijn die nog niet getennist hebben.
 • Die leden van Uw tennisvereniging gaan voor!
 • Baan 5 is 's woensdags vanaf 13:00 uur tot 18:00 uur een jeugdbaan. 
 • Dat houdt in dat U voor jeugd plaats moet maken als die ze claimen.
 • Jeugd is: tot en met 15 jaar.
 • Na 18:00 uur is alleen baan 5 ook toegankelijk voor de jeugd met dezelfde rechten / plichten als senioren, zoals het normale reglement aangeeft.
 • Tijdens de lagere schoolvakanties zijn baan 4 en 5 vanaf 9:00 uur tot 18:00 uur jeugdbanen.
 • Let op: voordat U de klok instelt, kijk dan eerst naar de baanindeling!
 • Het kan namelijk zo zijn dat banen zijn vastgesteld voor:
  • a) jeugdtraining
  • b) seniorentraining
  • c) competitieteams
  • d) toernooien
  • Wekelijks zal de baancommissaris deze indeling bekend maken. (zie hiervoor het kastje naast de klokken).
 • Bij slecht weer heeft de competitie voorrang.

De actuele baanbezetting en/of reserveringen wordt altijd in het vitrinekastje bij de voordeur van de kantine gepubliceerd.

Afhangsysteem

 • "Afhangen" is het reserveren van een baan door het plaatsen van het spelers- of ledenpasje op het klokbord.
 • "Afhangen" is alleen mogelijk met een geldig pasje voorzien van pasfoto, of een geldig introducé pasje welk verkrijgbaar is bij de diensthebbende bardienst- medewerk(st)er. Ook als er nog voldoende vrije banen zijn is men verplicht af te hangen.
 • Men mag uitsluitend afhangen als men op het park aanwezig is en aanwezig blijft. Bij het tussentijds verlaten van het park verliest men het recht op gereserveerde speelperiode.
 • Alvorens het pasje op het klokbord te plaatsen en de klok in te stellen, raadpleeg eerst de baanindeling. Banen kunnen namelijk gereserveerd zijn voor competitie, training, toernooien, evenementen of baanonderhoud. In zo'n geval kan er niet worden afgehangen.
 • Indien men tennisles heeft, mag men pas na de les afhangen. Als U les heeft gehad dient u wel de nog wachtenden ten alle tijden voor te laten gaan.
 • De speeltijden zijn vastgesteld op 40 minuten bij een enkelspel en 60 minuten bij een dubbelspel (raadpleeg het baanreglement).
 • De bovenste rij klokken is de speelronde. Plaats uw pasje op de klok van een vrije baan en stel de begintijd in.
 • Zijn alle banen gereserveerd, plaats dan uw pasje op een klok van de onderste rij. Dit is de eerstvolgende speelronde.
 • Tijdens een speelronde mogen de passen van degenen die op de baan staan niet verplaatst worden.
 • Na afloop van uw speelronde, haalt u het pasje van het afhangbord. Is het onderste klokbordje afgehangen, verplaats deze dan naar de bovenste rij. Zo blijft het overzichtelijk welke banen gereserveerd zijn en welke banen vrij zijn.
 • In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de baancommissie.

Instructievideo Afhangbord